Juridische Ondersteuning

"Het zou niet zo mogen zijn"; toch wordt bijna
elk bedrijf wel eens in meer of mindere mate geconfrontreerd met schade veroorzaakt door
een ander. Doorgaans betreft deze schade een betalingsachterstand van een Debiteur. MKB Services houdt een indeling aan van de soort en omvang van schade. Op basis hiervan wordt de juiste handelswijze bepaald.

- Voorkomen door juiste Algemene Voorwaarden
- Geschillen door (juridische) misverstanden
- Kredietwaardigheid van de Debiteur
- Onterecht Winstbejag of Oplichting
Overzicht Juridische Dienstverlening

- Voorzien in Overeenkomsten

- Beoordelen van Overeenkomsten

- Juridische vertalingen naar het Engels

- Diplomatiek conflictbeheer tussen bedrijven

- Verzorgen van (buiten-)gerechtelijke procedures

- Opstellen of herzien Algemene (verkoop) Voorwaarden
Schenau MKB Services
actief in jurisprudentie


Betalingsachterstand Debiteuren

Eenieder heeft het recht om zich te verdedigen, derhalve zal in eerste instantie elk (incasso-)verzoek legitiem getoetst worden op rechtmatigheid. De Crediteur zal moeten kunnen aantonen dat genoemde Klant in gebreke is gebleven.

Evenook neemt MKB Services de zaak in eerste instantie in behandeling als zijnde een geschil. In ieders belang zal de Debiteur nadrukkelijk geconfontreerd worden met diens betalingsachterstand.

Daar waar gerechtvaardigd, vertegenwoordigd Schenau
MKB Services bedrijven in Gerechtelijke Procedures.