Schenau MKB Services wordt vertegenwoordigd door dhr. ing. V.C.A. van Ingen Schenau
Uitvoering & Meetbaar Resultaat

Medewerkers worden 'In Company' begeleid. Voor aanvang wordt met de Opdrachtgever besproken wat van belang is en wat niet. De benodigde technische hulpmiddelen worden doorgaans verzorgd vanuit Schenau MKB Services. Motivatie gaat hand in hand met het overdragen van kennis. Na beŽindiging van de training volgt een Rapport over de resultaten. Informatie en bevindingen omtrent de medewerker worden vertrouwelijk behandeld.
Werkwijze & IntiuÔtief Inzicht

Maak het leuk en maak iemand terecht trots. Dankzij een juiste werkwijze wordt een gewaardeerd personeelslid niet overvallen met termen als prestatieverbetering of rendabiliteit. Voor het overbrengen van kennis is vakbekwaamheid onvoldoende. Inzicht in het denken van de medewerker, de behoefte aan erkenning en niet minder belangrijk; het 'vastroesten' volgens een bepaalde werkwijze is de nodige aandacht waard.
Ontwikkeling: MKB Services werkt aan functionele Readers. Eveneens komt er een prestatiewaardering tot stand, mede door Certificering.
Garantie: MKB Services sluit een begeleiding niet af, indien het beoogde resultaat niet redelijkerwijs is bereikt. Hiervoor worden geen meerkosten in rekening gebracht.