HetzŤlfde bereiken met minder uitgaven

Er is een groot verschil tussen kostenbesparing voor uw onderneming en de term 'bezuinigingen' zoals dikwijls naar voren komt in de media. Het doel van MKB Services is dat u blijft investeren in toekomstplannen en dat uw assortiment of aanbod ongewijzigd blijft.

Werkwijze & Toetsing

Er vinden enkele bedrijfsbezoeken en gesprekken plaats. Ook wordt er gestreefd naar een inzicht inzake leveranciers. Tevens wordt er gekeken naar de logistiek en de gebruikte activa van uw onderneming. Op basis hiervan kan er een advies worden uitgebracht.

Advies

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend. Als Schenau MKB Services inschat dat deze geen bijdrage kan leveren aan de efficiŽntie van uw onderneming betaalt u niets. Wanneer er optimalisatie mogelijk is wordt u een voorstel gedaan om een zogeheten Rapport op te stellen. De kosten hiervoor zijn in overleg.

Inhoud van het Rapport

In het Rapport worden adviespunten voorgesteld. Hierin wordt verwezen naar concrete gegevens en voorbeelden. De adviespunten worden in een gesprek met u doorgenomen waarbij de rendabiliteit en haalbaarheid verder getoetst worden. De inhoud van het Rapport is opgedeeld in meerdere categorieŽn, tot zover van toepassing, te weten:

- Communicatie - Leveranciers - Administratie - Personeel - Logistiek - Techniek - Activa - Overig


Service is Onmisbaar

MKB Services is een transparante en persoonlijke onderneming. Desgewenst leveren we waar nodig kosteloos nazorg.Kostenbesparing

Er is een groot verschil tussen kostenbesparing voor uw onderneming en de term 'bezuinigingen' zoals dikwijls naar voren komt in de media.
Productverkoop

Schenau MKB Services kan voorzien in handige 'gadgets'. Een actie voor een zeer rendabele korting op een product voor kantoor of werkvloer is eveneens mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn (Koffie) Automaten.