1 miljoen

Antidepressiva behoren tot de meest voorgeschreven medicijnen in Nederland en worden door bijna één miljoen mensen gebruikt. Voor veel mensen heeft dat geleid tot een vermindering van hun angst, depressie of paniek. Maar ook de keerzijde van de medaille wordt steeds duidelijker. De bijwerkingen zijn niet mis.

Waar nog weinig aandacht aan is besteed, maar in dit boek uitvoerig aan de orde komt, is hoe je moet stoppen met antidepressiva. Het zou jammer zijn als een geslaagde therapie eindigt met een verkeerde manier van stoppen: direct stoppen of verkeerd het middel afbouwen, waardoor de onttrekkingsverschijnselen toe kunnen slaan.

Kennis van zaken is niet alleen nodig om te weten hoe je afbouwt, maar ook hoe je het medicijn gebruikt. Schrikken we van een huiduitslag of herkennen we het als een bijwerking?

Schrikken we omdat we opeens zo duizelig worden of herkennen we het als een bijwerking en overleggen we met de arts om de medicatie te verlagen of op een ander antidepressivum over te gaan? Het zal vast niet de eerste keer zijn dat we een klacht  krijgen en daarvoor door de medische molen gaan, terwijl het om een bijwerking gaat. <lees verder>
Inhoud en inkijkhoofdstukken
Toepassingen
Stoppen en afbouwen
Nieuwe ontwikkelingen
Antidepressiva in een notendop

Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Ontwikkelingen

Een deel van de mensen breekt een antidepressivum heel snel of heel langzaam af. De cijfers voor Nederland zijn dat zo'n 3% van de bevolking het medicijn erg snel afbreekt en 10% het geneesmiddel juist erg langzaam afbreekt. Dit effect, dat de stofwisseling (metabolisme) zo snel of traag een anti-depressivum elimineert, is genetisch bepaald. <lees verder>
Beter afbouwen

Mijn collega Peter Groot, moleculair geneticus, en ik, hebben een boekje geschreven over `Antidepressiva beter afbouwen'. Een gevolg is geweest dat er een taperingstrip (afbouwstrip) is ontwikkeld voor paroxetine en de taperingstrip voor venlafaxine volgt. Daarnaast is het afbouwen van antidepressiva meer in de belangstelling komen te staan. <lees verder>